Teenused firmadele

Lisaks avatud koolitustele viime Soome tööohutuskaardi ja Põhjamaade  tuletöödekaardi koolitusi läbi ka ettevõtete tellimusel. Tellitud koolitustel saame paremini arvestada ettevõtte spetsiifikat ja kasutada just huvipakkuvale tegevusvaldkonnale suunatud materjale.

Koolitused võivad toimuda ka
tellija ruumides ja graafikuvälisel ajal.

Mitmeid tellitud koolitusi oleme võimaluse ja vajaduse korral läbiviinud ka väljaspool Eestit.

Vajadusel küsi pakkumist: tiit@5t.ee