Tulevased koolitused

Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

  • Sündmus event on möödas

Soome tööohutuskaardi koolitus INTERNETIS

09/11/2021 09:00 - 17:00

90€

Koolituse toimub veebikeskkonnas. Igal koolitusel osalejal peab olema võimalik kasutada kogu koolituse vältel arvutit või nutiseadet ja interneti püsiühendust. Koolituse kestab 8 akadeemilist tundi.

Õppepäeva maksumus 75 € + käibemaks (sisaldab õppematerjali ja Tööohutuskaarti)
Tasutakse enne koolitusele tulekut ülekandega. Koolitusel osalenut õppetasust ei vabastata. Ettemakstud õppetasu tagastatakse juhul, kui koolitust ei toimunud korraldaja otsusel. Tagastus toimub panga-ülekandena viie tööpäeva jooksul.

Sihtrühm: Soome tööohutuskaardi koolitus on Soome riiklik meede, mis on suunatud kõigile, Soomes nn. ühistel töökohtadel töötajatele või töötajatele, kes teistel põhjustel vajavad töös tööohutuskaarti.

Õppegrupi suurus ja osalemise tingimused: Avatud koolitused toimuvad kuni 15 osavõtjaga gruppides. Koolitusel osalemiseks tuleb registreerida end kodulehel 5t.ee. Kui koolitusele registreerub alla viie osaleja, on korraldajal õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunut teavitatakse sellest hiljemalt koolituse eelsel päeval.

Õpiväljundid: Koolituse eesmärgiks on, et peale koolitust osalenu:

-omab töökeskonnaohutuse alast konkurentsivõimekust tegutsemiseks Soome tööjõuturul
-omab baasvalmisolekut töökoha- ja ametipõhise töökeskkonna ohtude äratundmiseks ja oskuse neis olukordades käituda
-omab põhiteadmisi tegutsemaks töökeskkonnas põhimõtte järgi: null õnnetust on võimalik.

Õppe sisu: Koolitus kestab 8 akadeemilist tundi ja koosneb viiest osast:

1) tööõnnetuste vältimine (null õnnetust mõttemall, riskide juhtimine, õnnetuste mõjud jne.)
2) üldjuhendid (kohanemine ja liikumine töökohas, töökoha korraldus ja puhtus, isikupõhine töökaitse jne.)
3) põhilised ohutegurid ja nende tõrje (seadmed, töövahendid, tuleohutus, elektriohutus, kukkumiskaitse jne.)
4) koostegutsemine (vastutus ja koostöö)
5) valmisolek ja tegutsemine õnnetusolukordades (hädaabi kõne, esmaabi, gaasioht jne.)

Koolituste toimumise koht: Koolitused toimuvad veebikeskkonnas

Õppematerjal: Koolitustel kasutatakse Soome Tööturvalisuskeskuse õppematerjale ja –kava. Koolitusel osalejad saavad eesti- või venekeelse 28 lk brozüüri ”Tööohutuskaart. Tööohutus ühises tööpaigas”

Lõpetamise tingimused: Koolituse edukaks lõpetamiseks tuleb sooritada kirjalik test. Test koosneb 19 väitest, millised koolitatav peab hindama õigeks või vääraks. Edukaks testi läbimiseks tuleb anda õige hinnang vähemalt 15 väitele. Teine pool testist käsitleb töökoha ohu- ja koormustegureid. Testi on võimalik üks kord ilma lisatasuta korrata kahe kuu vältel. Edukalt lõpetajad kantakse Soome tööohutuskeskuse registrisse ja nad saavad Soome Tööohutuskeskuse poolt väljastatud Soome tööohutuskaardi, mis kehtib 5 aastat.

Koolituse kvaliteet: Koolitus viiakse läbi Soome Tööohutuskeskuse õppekava järgi, kes vastutab  ka õppekava ajakohasuse ja kvaliteedi eest. Koolituse läbiviijad peavad omama Soome Tööturvalisuskeskuse litsentsi ja iga viie aasta tagant seda komisjonis uuendama. Koolitaja vastavust  hindab Soome Tööohutuskeskus järgnevate kriteeriumite alusel: vähemalt viieaastane tööstaaž ühisel töökohal , läbitud vähemalt viiepäevane  tööohutusalane baaskursus Soomes, vähemalt kaheaastane töökogemus tööohutusvaldkonna juhtimisel, piisav koolitaja kogemus ja kahepäevase koolitaja atesteerimise läbimine Soome Tööohutuskeskuse juures.

Järelvalvet koolituse kvaliteedi üle teostavad Soome Tööturvalisuskeskuse Tööohutuskaardi toimkond ja Eesti Haridus-ja Teadusministeerium.

Tagasiside: Peale koolituse läbimist palutakse osalejatel täita tagasisidevorm, et saada osalejate hinnang koolitusele. Ettepanekuid ja hinnanguid analüüsib juhataja võimalike muudatuste tegemiseks .

 

 

 

Detailid

Kuupäev:
09/11/2021
Aeg:
09:00 - 17:00
Hind:
90€
Sündmus Category:

Toimumiskoht

Veebikoolitus

Korraldaja

Tiit Veersalu
Telefon:
+372 56 670 870
E-mail:
tiit@5t.ee
Koduleht:
www.5t.ee
  • (Kaardid toimetatakse ainult maksjale)
  •